Společnost Gastro-flight s.r.o. byla založena na jaře roku 2014 a jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a distribuce palubních zásob do letadel. Díky jedinečnému výběru dodavatelů a přísných výrobních procesů jsme schopni zajistit spokojenost našich zákazníků, jak na charterových tak i privátních letech. 

.

.

Naše pozornost dále směřuje k provozování bistra na Letišti Janáčka v Ostravě. Od března 2015 zajišťujeme provoz tohoto stravovacího zařízení a věříme že né jednomu cestujícímu zpříjemníme naši službou cestování z OSTRAVY !!!